Татьяна Дрыгач

Татьяна Дрыгач - преподаватель математики и физики

Дригач Тетяна Григорівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач математики, викладач вищої категорії.

Мови викладання: українська, російська.

Освіта:

1) Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2004 р.

Спеціальність: «педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика».

Кваліфікація: вчитель математики, фізики та астрономії.    Диплом з відзнакою.

2) Аспірантура Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 2007 р., спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»

Науковий ступінь:

Кандидат педагогічних наук 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти,

диплом ДК № 027119 від 26.02.2015 р.

Тема: «Гуманітаризація підготовки майбутніх педагогів фізико-математичного профілю»

Тетяна Григорівна систематично підвищує кваліфікацію, зокрема:

Статті:

 1. Дригач Т.Г. Особливості підготовчого періоду студентів вищих навчальних закладів І -ІІ рівнів акредитації до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з математики. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань: Візаві, 2019. №1. С. 39-45. (фахова)
 2. Дригач Т.Г. Використання інноваційних педагогічних технологій у ВНЗ як фактор формування професійних умінь майбутнього викладача. Наукова думка сучасності і майбутнього: зб. статей учасників сьомої міжнар. практ.-пізнав. інтернет-конф. (Дніпро, 22- 30 грудня 2016 р.). Дніпро: Видавництво НМ, 2016. С. 3–7.
 3. Дригач Т.Г. Гуманітарна спрямованість професійної підготовки майбутніх педагогів фізико-математичного профілю // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць.  Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. Випуск ХХХІІІ. С. 76 –85.
 4. Дригач Т.Г. Компетенція і компетентність як поняття, що визначають сутність гуманітаризації підготовки педагогів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012.  Випуск 20.  С. 34 – 38.

Тези:

 1. Дригач Т.Г., Талавиря К.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні математики. Інновації у сучасному світі : тези Матеріали III науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 46 – 49.
 2. Дригач Т.Г., Приткова К.В. Гуманітаризація математичної освіти у вищій школі. Гуманітарні науки: нові вирішення: тези Матеріали III науково-практичної конференції. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 34 – 36.
 3. Брославська Г.М., Дригач Т.Г. Історія та фізика : тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – Ч. 1. – 48–50 c.

Методичні праці:

 1. Дригач Т.Г., Брославська Г.М. Графічний метод при вивченні механічних рухів: метод. рекоменд. Харків : КЗ «ХГПА» ХОР, 2017. – 52 с.
 2. Дригач Т.Г., Дементьєва Н.І. Збірник завдань для контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Фізика»: практикум. Харків : КЗ «ХГПА» ХОР, 2017. – 85 с.
 3. Бородай Г.П., Дригач Т.Г. Дискретна математика: навч. посібник. Ч.1: Елементи теорії множин та математичної логіки. Харків: КЗ «ХГПА» ХОР, 2018.– 121 с.
 4. Дригач Т.Г., Лиска А.І. Вивчення окремих питань теорії ймовірностей та математичної статистики: методичні рекомендації. Харків: КЗ «ХГПА» ХОР, 2018. – 62 с.
 5. Дригач Т.Г., Босін М.Є., Брославська Г.М. Алгебра і геометрія: робочий зошит. Ч.1: Лінійна алгебра. Харків: КЗ «ХГПА» ХОР, 2019.­­– 92 с.
 6. Історичні аспекти на заняттях математики : довідник / уклад. : Г. М. Брославська, Т. Г. Дригач, А. І. Лиска, Л. М. Фоменко ; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків, 2019. – 86 с.